Overlever bandagistene ?

Av Bandakjeden AS

En tjeneste det settes pris på, men som det må settes en pris på

Hva er en bandagist ? Hva jobber de med ? Hva er utfordringene ? Hvor er de? Hva mener politikerne om bandagisten!

I perioden 2014 til 2019 har resultatet hos bandagistbutikkene sunket med 54% samtidig som omsetning økt med 25%, Og det er veksten som fortsatt setter oss i stand til å gi omfattende brukerstøtte og oppfølging. 

Vi er små, og i hovedsak kvinnestyrte, bedrifter ute i distriktene som gir unik oppfølging og støtte til de som kjemper for å beholde sin livskvalitet i møte med kronisk sykdom. 

«Til lags åt alle kan ingen gjera» skreiv Ivar Åsen, men vi som er bandagister er et levende bevis på at sunnmøringen tok grundig feil.  

Bandagistene ønsker bare å fortsette det gode arbeidet under levelige og forutsigbare vilkår. 

Les mer om oss i bladet Bandagisten og bli litt klokere

Copyright © 2019 Bandagistkjeden AS. All rights reserved.