Underernæring ved kreft - En utfordring som tar liv

Av Bandakjeden AS

Allerede på 80-tallet visste vi at det var en sammenheng mellom vektnedgang og overlevelse ved behandling for kreft. Vi visste lite om grenseverdier for vekttap, og om overvektige var bedre rustet til å tåle en vektnedgang. Vi vet nå at alt vekttap er svært uheldig uavhengig av utgangpunkt og relatert til dårligere behandlingsresultat. På tross av dette er oppmerksomheten rundt sykdomsrelatert underernæring ved kreft liten og pasienter henvises ofte for sendt til medisinsk ernæringsbehandling.

Det er mange årsaker til vektnedgang ved kreft:

  • Tumoren i seg selv kan føre til økt forbrenning samtidig som appetitten blir lav.
  • Opptaket av næringsstoffer kan bli lavt.
  • Bivirkninger av behandlingen kan føre til at det blir vanskelig å få i seg mat, enten på grunn av kvalme, sår i munnen, eller svelgevansker.
  • Smaks- og konsistensendringer kan føre til at mat man tidligere foretrakk ikke smaker godt lenger, eller konsistensen føles ikke som før.

Alle disse faktorene fører til vektnedgang og underernæring. Nyere studier viser at det er mulig å bevare vekten med medisinsk ernæringsbehandling også ved kreft. Dette forutsetter dog at tiltak igangsettes allerede når diagnosen settes samt et høyt fokus på ernæring fra behandlet helsepersonell.

I henhold til Helsedirektoratet skal helsepersonell utføre systematisk risikovurdering på alle pasienter. Personer i ernæringsmessig risiko skal få en individuell ernæringsplan. Første steg er tilpasset, protein- og næringstett kost med mellommåltider. Hvis ikke dette er tilstrekkelig anbefales bruk av medisinsk ernæring i form av næringsdrikker, sondemat eller, i noen tilfeller, intravenøs ernæring.

Krav på næringsdrikker

Alle pasienter med kreft har krav på næringsdrikker på blå resept i henhold til forskriftene og nå kan fastleger forskrive. Mye taler for at mange leger burde bli mer bevisst i bruken av denne muligheten, og gjøre ernæring til et naturlig tema under konsultasjonen med den kreftsyke for vi vet at ingen har noe å miste.

Skrevet av: Anne Cathrine Torbergsen, PhD Klinisk ernæringsfysiolog og medisinsk fagsjef i Nutricia Norge

Næringsdrikker
Copyright © 2019 Bandagistkjeden AS. All rights reserved.