TENS smertelindring

Av Bandakjeden AS

TENS (Transkutan elektrisk nervestimulering) smertelindring utnytter nervesystemets egne smertelindrende mekanismer for å minske både akutte og kroniske smerter. TENS brukes både ved akutte og langvarige smertetilstander, fremfor alt når smerten har sitt utgangspunkt i ledd, muskel og skjelett, hud, viscera eller i nervesystemet, dvs. både nevrogen og nociceptiv smerte.

TENS smertelindring

Man kan fint bruke TENS gjennom en hel arbeidsdag

Rundt 30 % av Norges befolkning sliter med kroniske smerter av ulike årsaker, i tillegg til dette kommer de som lever med kronisk hodepine.

Kvinner er mer utsatt enn menn, men menn er oftere sykemeldt som følge av det.

Ifølge NAV så er muskel og skjelettlidelser den vanligste årsaken til sykefravær, og tall fra 2017 forteller oss at 44% av menn og 34 % av kvinner var borte fra jobb av nettopp denne årsaken.

Den vanligste måten å lindre disse smertene på er ved bruk av smertestillende medisiner. Ifølge FHI så fikk 1,24 millioner nordmenn utlevert reseptbelagte smertestillende medisiner i 2016, og i tillegg til dette så kommer smertelindrendemedisiner og NSAIDs som kjøpes over disk. Selv om de fleste av disse bare bruker medisinene over en kort periode viser de høye tallene at det statistisk sett er mange som bruker dette ofte og over en lengre periode. Noe som igjen utsetter mange mennesker for mulige bivirkninger som avhengighet, magesår, medisinsk indusert hodepine, nyre og leverskader m.m.        

TENS kan brukes som primær smertelindring, men også som komplement til farmakologisk og/eller annen fysikalsk behandling eller trening.

TENS kroniske nakkesmertere

Hva er TENS og hvordan virker det?

TENS er en mild form for strøm som via flere fysiologiske mekanismer leder til mindre smerte.

I smertelindringsprogrammene sendes det impulser gjennom nervene for å blokkere smertesignalene. Smertelindringen er vanligvis mest effektiv når man stimulerer, men effekten kan virke en stund etter stimuleringen. Stimuleringen leder også til en lokal blodsirkulasjons økning.

Det er verdt å merke seg at TENS ikke behandler årsaken til smertene, så hvis symptombildet ikke endrer seg bør man søke adekvat medisinsk hjelp.

Ett TENS apparat på størrelse med en mobiltelefon sender impulser til hudnære nerver via klistreelektroder som blokkerer smertesignalenes vei til hjernen.

TENS behandling

Når skal vi velge de ulike formene for TENS?

Høyfrekvent TENS:
Erfaring tilsier at høyfrekvent stimulering er det mest effektive ved behandling av Artrose, Artritt, lumbago, cervikale smerter, graviditetsrelaterte rygg og bekkensmerter, menssmerter og post-operative smerter.

Lavfrekvent TENS:
Brukes gjerne når man har utstrålende smerter i armer eller ben, ved tilstander som nedsatt eller forandret berøringsfølsomhet, ved dyp muskelsmerte eller når den ønskede langtidseffekten fra den høyfrekvente stimuleringen er for kort. 

Tens og aktivitet

Det fine med høyfrekvent TENS er at man bruker det i de situasjonene man faktisk har behov for den, og at den kan ikke overdoseres. Dette gjør at personer med smerter blir mer aktive, og et samlet fagmiljø er enig i at fysisk aktivitet er veldig god medisin mot fysiske og psykiske plager.

Det bidrar også til smertepasienter kan være med i sosiale lag på lik linje som andre uten behov av smertestillende medisiner.

TENS på tur

Med TENS apparatet festet med belteklips eller i snor rundt halsen kan man være aktiv være aktiv samtidig som man behandler.

TENS er smertelindring, men er også mye mer...

TENS blir brukt til mer enn bare smertelindring og har vitenskapelig dokumentert effekt på kvalme, inkontinens og sårbehandling.

  • Ved å stimulere et akupunkturpunkt på underarmen (PC6) brukes TENS til behandling av kvalme, nyttig for pasienter som er under cytostatika behandling eller for gravide.
  • Inkontinensbehandling er et annet område hvor vi bruker TENS. Man kan her stimulere hudnære nerver for å oppnå ønsket effekt, men det finnes også prober/elektroder for vaginal og anal bruk.
  • TENS brukt i nærheten av ett sår som ikke gror vil i tillegg til å smertelindre lede til økt blodsirkulasjon rundt såret, det er også gjort studier som tyder på en bakteriedrepende effekt av TENS.
TENS studier viser

For utfyllende informasjon om behandlingsmetodikk og kildehenvisning kan du ta kontakt med produktspesialist for Cefar TENS, Lars Liholt på: Lars.Liholt@DJOGlobal.com

Tekst & Foto: DJO Global v/Lars Liholt

Copyright © 2019 Bandagistkjeden AS. All rights reserved.