Fra bleietrengende til pleietrengende

Av Markus C. Løveid
Finansminister Siv Jensen (FrP)  og statsminister Erna Solberg (H)  før fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 i Stortinget.
FOTO: TORE KRISTIANSEN, VG

Regjeringens forslag til statsbudsjett kan i praksis føre til at eldre pasienter med alvorlig inkontinens, som i dag kan bo hjemme, må inn på sykehjem fordi de ikke klarer å stelle seg selv. Regjeringen sparer småpenger på å gjøre livet vanskeligere for en pasientgruppe som sliter nok som det er. Dette synes vi er uverdig og smålig.

Det å få diagnosen inkontinent er dessverre ofte en utfordring for pasientene enten de er unge eller eldre. For de som er plaget med alvorlig inkontinens kan livskvaliteten bli truet både somatisk, psykologisk og sosialt. Pasientene frykter for lekkasjer og lukt og mange isolerer seg derfor fra venner og familie.

Produkter som sikrer livskvaliteten

De siste årene har trusselen mot livskvaliteten blitt lavere på grunn av stadig bedre produkter. Ett av de viktigste produktene i denne sammenhengen er «buksebleier». De er lette å ta på og av, de er diskrete og de gir høy sikkerhet mot lukt og lekkasjer. Med en riktig tilpasset buksebleie kan pasienten leve et relativt aktivt liv både fysisk og sosialt. De kan gå på skole, arbeid og delta i frivillig arbeid og sosiale nettverk uten å frykte lukt og lekkasjer.

Regjeringen truer pasientens livskvalitet

Men regjeringen synes det er for ille at det er så mange utsatte pasienter som bruker de «dyre» buksebleiene så her vil regjeringen spare 30 millioner kroner for å redusere forbruket.

Billigere blir dyrere

Det regjeringen ikke har forstått er at innsparingsforslaget de kommer med kan føre til en betydelig økning i Statens utgifter. For alternativet til buksebleier vil i praksis bli dyrere. Hjemmesykepleien må bruke tid, de ikke har, til å hjelp til stelle og skifte til bleier på de som til nå fint klarte seg selv med buksebleier.  For enkelte brukere vil dette medføre at de må flyttes til sykehjem når hjemmesykepleien og pårørende ikke har tid til å komme hjem til brukeren flere ganger om dagen for «bleieskift»

Gratis helserådgivning trues

Bandagistene har gjennom mange års målrettet arbeid etablert en unik og gratis helserådgivning til kronisk syke. Vi sikrer at pasientene får riktig utstyr som er tilpasset den enkeltes diagnose og kropp, vi lærer pasientene å bruke utstyret riktig og vi gir hjelp og støtte underveis. På denne måten forebygger vi komplikasjoner og sparer staten for betydelige beløp årlig.

Innen inkontinens har vi også kunnet etablere gratis transport av hjelpemidler slik at den enkelte slipper å motta «store trailerlass» med bleier, men får hjelpemidlene levert på døra når de trenger ny forsyning. Dette har vært spesielt populært hos eldre syke som har store problemer med å ta med seg volumiøse pakker fra våre butikker.

Dette helsetilbudet har blitt finansiert gjennom den avansen vi har fått ta på produkter vi formilder. De siste årene har regjeringen systematisk kuttet i vår avanse og nå er vi i en situasjon der Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre i praksis truer et velfungerende samspill mellom offentlig og privat sektor. Kvinnearbeidsplasser ute i distriktene trues og pasienter som strever med hverdagen mister et godt tilbud.

Finansministeren sier:

I gårsdagens Nytt på Nytt, uttalte Siv Jensen at det er kun produsentene dette går utover når regjeringen reduserer tilbudet til de inkontinente.  Jeg håper at dette var ment som fleip i et humor program. Dette er ramme alvor for alle brukerene som rammes, for dette vil dessverre gå ut over dem.

Copyright © 2019 Bandagistkjeden AS. All rights reserved.