Personvern

Vi er opptatt av å ivareta ditt personvern. Dine personopplysninger skal være trygge hos oss uavhengig av hvilken plattform du deler dem på. All behandling av personopplysninger skjer i samsvar med norsk lov. Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, mens sensitive personopplysninger kan si noe om din helsetilstand. Bandagistene har lovpålagt plikt til å behandle og lagre informasjon om deg når dine resepter blir ekspedert.

Formålet med å samle inn helse -og personopplysninger

  • å sette Bandagistkjedens butikker i stand til å gjennomføre reseptekspedisjon i henhold til avtalen med HELFO
  • å overholde de dokumentasjonsplikter som gjelder for bandagister
  • dokumentasjon av oppgjør med myndigheter

Behandlingsansvarlig

Det er Bandagistkjeden AS som har det overordnede ansvaret for drift av nettbutikken. Det er den enkelte bandagistforretning som er ansvarlig for behandling av resepter, salg av produkter og personopplysninger innbefattet med dette.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.
For at du skal kunne motta informasjon om produkter, markedsføring og/eller invitasjoner må du ha gitt ditt samtykke til dette.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens art. 6 (b).
Etter personvernforordningen art. 6 (a) kan du når som helst trekke dine samtykker tilbake.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp. Bandagistkjeden bruker informasjonskapsler (cookies) på sine nettsider.

Cookies er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. En cookie er en liten mengde tekst som lagres av nettleseren din når du besøker en nettside. De kan for eksempel brukes i forbindelse med statistikk som brukes til å gjøre nettsidene bedre, for å måle og forbedre relevansen til annonser, når du logger deg inn på nettsidene eller når du deler informasjon i sosiale medier.

De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Vær oppmerksom på at dersom du ikke aksepterer cookies fører det til at mange nettsider ikke vil fungere optimalt.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres kun nødvendige opplysninger til 3. part f.eks i forbindelse med frakt. Ellers vil vi ikke selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Oppbevaring av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp oppbevares i vårt kunderegister i 3,5 år.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare oppbevares i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn, retting eller sletting av dine personopplysninger.

Datatilsynet er klageorgan.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

 

Henvendelser om opplysninger som er registrert, dine kjøp og krav om sletting rettes til din valgte bandagistbutikk.

Med vennlig hilsen
Personvernombudet

Bandagistkjeden AS

Copyright © 2023 Bandagistkjeden AS. All rights reserved.