Hva er Banda

Kjeden med den store kompetansen

Banda er en norsk kjede bestående av omtrent 50 uavhengige butikker, spredt over hele landet og sysselsetter rundt 200 helsearbeidere. Kjeden er unikt eiet av de lokale eierne av butikkene.

Som en offentlig godkjent leverandør, tilbyr vi et bredt spekter av sykepleieartikler og næringsmidler på blåresept, inkludert brystproteser etter rekvisisjon. Våre tjenester dekker et omfattende behovsområde, inkludert løsninger for urinlekkasje/inkontinens, urinretensjon/kateter, stomi og stomiutstyr, ernæring, sårbehandling godkjent av HELFO, diabetesutstyr, og hoftebeskyttere.

I tillegg til disse spesialiserte tjenestene, tilbyr Bandabutikkene et omfattende utvalg av helserelaterte produkter. Vi engasjerer oss i omfattende informasjonsformidling, tilbyr opplæring, og sikrer personlig oppfølging for hver enkelt bruker og pasient, for å sikre optimal pleie og støtte.

Vi har tid til deg!

Banda skal være et kvalitetsstempel, slik at du vet at du får den nødvendige hjelpen når du kommer til oss.

Helsearbeider med butikk og rådgivning:
En bandagist er ofte en helsearbeider som driver butikk med salg av helseartikler, formidling av produkter på blåresept, informasjon og brukerstøtte.

Individuell veiledning:
Vi har samtalerom i alle butikker, hvor du kan snakke om din situasjon, om årsaker og muligheter. Du får hjelp til valg, tilpasning og opplæring i bruk.
Alle forandrer seg med tiden, og det vil bli nødvendig med justeringer av det utstyret du bruker, det er en naturlig del av vår service og ekspertise.
Bandagisten har taushetsplikt og vil behandle alle opplysninger konfidensielt.

Kompetanse:
Når du kommer til en Banda butikk skal du vite at du får den nødvendige hjelpen du er ute etter.

Utvalg:
Bandabutikkene har fokus på din helse og fører de ledende merkene fra de beste og mest seriøse produsentene. Du skal vite at når du kommer til oss så finner du de beste produktene.

Vårt personale vil sammen med deg finne det som er best for deg, fra hodet og ned til ytterst på tærne.

Copyright © 2023 Bandagistkjeden AS. All rights reserved.