Resepter med begrensninger på antall og krav til tilleggs resept

Generelle regler:

Staten har bestemt at det må ikke utleveres produkter for mer enn tre måneders forbruk om gangen, jf. blåreseptforskriften § 7.

Ved lengre utenlandsopphold kan det likevel utleveres produkter for inntil ett års forbruk om gangen, jf. blåreseptforskriften § 7 annet ledd. Dette må dokumenteres. Egenandel vil da bli belastet for hvert kvartal, som dette oppholdet omfatter.

Spesielle begrensninger og regler:

Selv om resepten det gjelder er skrevet ut på høyeste nivå (eks. 501 Forbruksmateriell ved inkontinens), kan det finnes begrensning på antall av eksplisitte produkter som kan utleveres og kan da medføre endring i bestillingen. I noen tilfeller kreves det en egen resept på enkelte produkter. Se mer informasjon nedenfor.

501 Forbruksmateriell ved inkontinens

Enkelte bleieholdere/truser har antallsbegrensning : Det ytes stønad til inntill 20 slike per år

Kateter tilhørende analirrigasjonssystem: Det ytes stønad til inntil 400 kateter per kalenderår.

505 Forbruksmateriell ved stomi

Det kan ytes stønad til inntil 400 lukkeklips og klemmer til tømbare poser pr år


513 Forbruksmateriell ved epidermolysis bullosa

Det ytes stønad til maksimalt 20 enheter av hansker, sokker og tube tilsammen pr år

Helfo krever imidlertid at legen din skal gjøre en særskilt vurdering av ditt behov for visse typer medisinsk forbruksmateriell. I de tilfellene må det skrives ut flere resepter. Forbruksmateriell som må forskrives spesielt, og på egen resept:

Tilleggsresept inkontinens:

 • 5010504 Analirrigasjonssystem ( Det ytes stønad til inntil 16 sett per kalenderår

Tilleggsresept urinretensjon:

 • 5020105 Tappekateter med pose, hydrofile
 • 5020116 Kateter ved særskilte kateteriseringsutfordringer: Førstegangsforskrivning skal gjøres av relevant spesialist.
 • 5020305 Skyllevæsker til urologisk bruk ved kateterrelaterte infeksjoner: Førstegangsforskrivning skal gjøres av relevant spesialist.

Tilleggsresept stomi:

 • 5050901 Belter til kompresjon (Det gis refusjon for maks 4 stk pr år. Kun til brukere med, eller i risiko for å utvikle, parastomalt brokk der belte til kompresjon er nødvendig)
 • 5050902 Hudfilm
 • 5050907 Plateforlenger
 • 5051101 Utstyr til irrigasjon i stomi
 • 5052107 Inneliggende urinkateter med ballong

Tilleggsresept epidermolysis bullosa (EB):

 • 5130203 Fikseringsplagg – trøyer, bukser

I praksis betyr dette at du i noen tilfeller vil få flere e-resepter for samme diagnose ved behov av medisinsk forbruksmateriell. Et eksempel kan være én resept for «505 Forbruksmateriell ved stomi» og én resept for «5050902 Hudfilm».

Medisinsk ernæring:

For at du som kunde skal få stønad til næringsmidler (ref §6), må legen din i tillegg til å utstede en resept, søke om et vedtak for deg på samme hjemmel. I tillegg må:

 • sykdommen ha gått inn i en langvarig fase (livet ut eller mer enn to år)
 • det være behov for langvarig bruk (minst tre måneder i løpet av ett år)

Hvis behovet for næringsmidler skyldes svangerskapsrelatert sykdom/lidelse, gjelder ikke disse kravene.

Oppdatert januar 2023

 

Copyright © 2023 Bandagistkjeden AS. All rights reserved.